Kalib Bin Yufenna Aleyhisselam

02/08/2009

Kâlib b. Yüfenna Aleyhisselâmın Soyu:

Kâlib b. Yüfena, b. Bariz (Fariz), b. Yehuza, b. Yâkub b. İshak, b. İbrahim Aleyhisselâmdır.

Kâlib b. Yüfenna Aleyhisselâm, Mûsâ Aleyhisselâmın kız kardeşi Meryem’in kocası veya Mûsâ Aleyhisselâmın damadı idi.

Kâlib b. Yüfenna Aleyhisselâmın İsrail Oğullarını İdareye Memur Edilişi Ve Bazı Faziletleri:

Mûsâ Aleyhisselâm; Yûşa’ b. Nun Aleyhisselâmı yanına alıp Hızır Aleyhisselâmı aramaya gittiği zaman, yerine, Kâlib b. Yüfenna’yı. İsrail oğullarının üzerine vekil bırakmıştı.

İsrail oğullarını, Mûsâ Aleyhisselâmın, Eriha’daki zorbalarla savaş emrine itâata davet ve teşvik ettikleri ve Allah’ın nimetine erdikleri bildirilen iki Er’den (1) birisinin, Kâlib b. Yüfenna Aleyhisselâm olduğu rivayet edilir.

Yûşa’ b.Nûn Aleyhisselâm vefat edeceği sırada, Kâlib b. Yüfenna Aleyhisselâmı, İsrail oğulları üzerine vekil bıraktı. O da, ondan sonra, onları yönetti.Kâlib b.Yüfenna Aleyhisselâm; Sâlih ve Mücahid bir zat idi.

Yûşa’ b.Nûn Aleyhisselâmın hastalığı sırasında dinden dönen Kral Bârık ve ce-mâatıyla savaşarak onları hezimete uğratıp binlercesini öldürdükten sonra, Mısır üzerine yürümüş ve orayı da, fethetmiştir.

Kâlib b.Yüfenna Aleyhisselâm, vefatına kadar, İsrailoğullarını güzelce yönetmiş, vefat edeceği sırada, yerine, oğlu Yusakus’u, bırakmıştır.

Ona ve gönderilen bütün peygamberlere selâm olsun

(1)Mâide: 23